Om Vågen Seafood

Vågen Seafood AS ble etablert våren 1996. Selskapet har siden starten hatt en jevn vekst og har nå en årlig omsetning på omlag 100 mill. med 15 ansatte. Hovedproduktet er fersk og frossen laks- og ørretfilet som blir produsert til kunder i inn- og utland.

I Apalvågen på Sotra, vest for Bergen, har Sekkingstad drevet fiskeforedling og handel med sjømat i generasjoner. God havn og kort avstand til fangstfeltene langs kysten, har gitt plassen en naturlig beliggenhet for slike aktiviteter. Det er også kort vei til Bergen for videreforsendelser til kunder i inn- og utland.

Atlantisk Laks

Atlanterhavslaksen blir av mange holdt for å være den flotteste av lakseartene. Hannlaksen (som gjerne kalles hake) kan trolig bli opptil 1,5 m lang og veie mer enn 40 kg. Hunnlaksen blir noe mindre.

Atlanterhavslaksen skiller seg fra Stillehavslaksen ved at den har færre enn 13 stråler i gattfinnen. Laksen har et lite, spisst hode og kroppen er tykkest rundt ved ryggfinnen. Halefinnen er svakt avrundet i formen. Munnen er moderat stor. Utseendet varierer gjennom de ulike fasene av livet, herunder også utfargingen.

Oppdrett av laks er en av Norges største og viktigste eksportnæringer, og Norge er en verdensledende produsent og eksportør av fersk og frossen laks. Forholdene for lakseoppdrett er svært gode i Norge fordi temperaturen i havet ikke blir for høy, noe som gjør lakseoppdrett vanskelig lenger sør. Samtidig blir ikke temperaturene alt for lave, noe som gir lite tilvekst siden laksen er vekselvarm. Det ligger oppdrettsanlegg langs hele norskekysten.

Regnbueørret

Regnbueørret er en rovfisk i laksefamilien som opprinnelig stammer fra Nord-Amerika. Den ligner vanlig ørret, men skiller seg fra denne gjennom sine fiolett-rosa kinnskjell og bånd langs sidene. Genetisk hevdes det at regnbueørreten ligner mer på stillehavslaks og røye enn ørret.

Regnbueørret har svært hurtig vekst sammenlignet med vanlig ørret. Den har derfor blitt en viktig oppdrettsfisk, som er svært tolerant overfor urenheter i vannet og forskjellige temperaturer. Oppdrettet regnbueørret er i dag den vanligste ørrettypen å finne i butikkene, enten den er fersk, frosset eller raket.

Regnbueørret var opprinnelig utbredt langs Stillehavskysten i Nord-Amerika, fra Alaska i nord til grensestrøkene mellom California og Mexico i sør. Arten er imidlertid for lengst introdusert til nesten alle verdensdeler og en rekke nye land, blant annet til Norge.

Filetprodukter

Ut fra vår filetmaskin kommer filetene opp på trimmebordet hvor våre medarbeidere sørger for en rask, men nøyaktig trimmeprosess. Kombinasjonen av høyt teknisk nivå og dyktige medarbeidere gjør oss i stand til å tilby alle varianter av standard- og kundetilpasset trimminger, forpakninger etc.
Trim A Trim B Trim C Trim D Trim E
1. Uten ryggbein x x x x x
2. Uten bukbein x x x x x
3. Uten ryggfinne x x x x
4. Uten kragebein x x x x
5. Uten halestykke x x x x
6. Uten nervebein x x x
7. Fulltrimmet x x
8. Uten bukhinne x x
9. Skinn av (normal-/dypskinnet) x

Porsjonskutter

Vår porsjonskutter bruker laser for å skanne fileter. Deretter blir fileten oppdelt i deler med samme vekt.

Fiskeart

Norsk laks (Salmo Salar)
Norsk ørret (Oncorhynchus mykiss)

Størrelser

Størrelser mellom 120 g og 500 g. Andre størrelser etter kundens ønske.Vår porsjonskutter bruker laser for å skanne fileter. Deretter blir fileten oppdelt i deler med samme vekt.

Skinning

Normal skinning eller dyp skinning.

Pakking

Isoporkasser (3 kg, 5 kg, 10 kg eller 20 kg)

Trimming

Som i filetprodukter, eller etter kundespesifikssjoner.

Kontakt oss

Vågen Seafood
Sekkingstad, 5357 FJELL
Tlf: 56 33 58 00 | Fax: 56 33 58 10

Idar Sekkingstad
Salgs - og innkjøpssjef
Tlf: 56 33 58 00
Fax: 56 33 58 10
Mob: 901 70 216
idar@seafoods.no

Odd Kåre Sekkingstad
Daglig leder
Tlf: 56 33 58 20
Fax: 56 33 58 30
Mob: 915 60 847
odd@seafoods.no