Om Konrad Sekkingstad

I 1923 startet Konrad Sekkingstad sitt firma med oppkjøp av hummer direkte fra fisker. Virksomheten utviklet seg senere til også å omfatte laks og andre fiskeslag. Konrad Sekkingstad AS eier og driver en av få hummerparker som fortsatt er i drift i Norge.

Selskapet kan dermed tilby levende hummer året rundt, noe som til tross for lange fredningsperioder, er mulig på grunn av vår lange erfaring og meget gode lagringsforhold. Vi sender levende hummer både med bil og med fly, både innenlands og til utlandet. Hummeren leveres sortert på størrelse og pakket etter kundens ønske og behov.

Fakta om hummer

Norsk hummer er uten tvil en delikatesse. Men i løpet av de siste 50 – 60 årene er hummerbestanden langs norskekysten blitt kraftig redusert. Årsakene til dette er mange, der blant annet tyvfiske er en av de største truslene mot hummerbestanden.

Europeisk hummer (homarus gammarus) I hele etterkrigstiden frem til 1960-tallet var Norge blant de land i Nord-Europa med de største fangstene av hummer. Inntektene fra hummerfisket var store og viktige for mange yrkesfiskere på kysten. Fangstene lå årlig mellom 600 og 1000 tonn.

De siste 25 årene har de offisielle fangstene vært under 100 tonn, og siden ca. 1987 har de variert mellom 30 og 60 tonn hvert år. Hummeren trives best på stein- og grusbunn, helst hvor de kan lage huler med flere innganger, vanligvis fra 5−40 meters dyp. I norske farvann finner vi den langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.

Hummeren er 5-7 år ved kjønnsmodning og har ca. 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord. Maksimal alder er 60 år. Maksimal størrelse er sjelden over 130 mm ryggskjold (35 cm totallengde).

- Tekst fra hummerfestivalen.no

Bildegalleri

Kontakt oss

Konrad Sekkingstad
Sekkingstad, 5357 FJELL
Tlf: 56 33 58 00 | Fax: 56 33 58 10

Idar Sekkingstad
Salgs - og innkjøpssjef
Tlf: 56 33 58 00
Fax: 56 33 58 10
Mob: 901 70 216
idar@seafoods.no

Odd Kåre Sekkingstad
Daglig leder
Tlf: 56 33 58 20
Fax: 56 33 58 30
Mob: 915 60 847
odd@seafoods.no