Om Sekkingstad Preserving

Sekkingstad Preserving AS ble startet i 1961. Først drev selskapet hermetikk fabrikk, men startet allerede i 1964 med oppdrett av laks og var dermed tidlig med i oppdrettsnæringen. I dag satser selskapet på oppdrett av marine arter, først og fremst torsk.

Dette er vi godt i gang med, og vi prøver å ha torsk klar for levering til en hver tid. I tillegg har selskapet konsesjon for dyrking av kamskjell og østers.

Atlanterhavstorsk

Atlanterhavstorsken finnes i Atlanterhavet langs øst- og nordkysten av Nord-Amerika, langs kysten av Grønland og i Nordishavet, sør til Biscayabukten. Utbredelsesområdet inkluderer også havområdene rundt Island, Barentshavet, langs kysten av Norge og Skagerrak.

Atlanterhavstorsken skilles i to hovedtyper. Kysttorsken som lever forholdsvis stasjonært i kyststrøk og nært bunnen, og den vandrende oseaniske torsken (skrei) som i større grad lever pelagisk og dypere på åpent hav. Dybder på 500-600 meter er ganske normalt og typisk, selv om den også finnes på grunnere dyp.

Atlanterhavstorsken kan noen steder også finnes i brakkvann. Den trives i vann som holder 0-20 grader Celcius (som fullvoksen helst i temperaturer under 10 grader C). Den norske torskebestanden er antatt å utgjøre 25-50 prosent av totalbestanden.

Torskefiske har pågått langs kysten av Norge siden steinalderen. Det er kjent at sjøfarende brakte med seg tørket torsk på lange ekspedisjoner. Allerede i vikingtida eksporterte nordmenn tørket torsk til Sør-Europa, først og fremst Spania og Italia. Eksporten har pågått ubrutt gjennom mer enn 1000 år og har fortsatt stor betydning. Tørrfisken produseres i første rekke i Lofoten hvor fisket etter gytemoden skrei pågår i begynnelsen av hvert år.

Torsk har i uminnelige tider blitt foredlet og gjort holdbar som tørrfisk. Tørr vårvind gjør arbeidet uten bruk av konserveringsmidler. I nærmere tusen år har tørrfisk blitt eksportert fra Norge til marked i Europa. Før år 1700 ble klippfisk introdusert som en alternativ metode for å gjøre fisken holdbar. Både tørrfisk og klippfisk er stadig viktige eksportartikler fra Norge til verdensmarkedet.

Bildegalleri

Kontakt oss

Sekkingstad Preserving
Sekkingstad, 5357 FJELL
Tlf: 56 33 58 00 | Fax: 56 33 58 10

Idar Sekkingstad
Salgs - og innkjøpssjef
Tlf: 56 33 58 00
Fax: 56 33 58 10
Mob: 901 70 216
idar@seafoods.no

Odd Kåre Sekkingstad
Daglig leder
Tlf: 56 33 58 20
Fax: 56 33 58 30
Mob: 915 60 847
odd@seafoods.no